Punkt obsługi klienta

817
Siedziba Urzędu Gminy w Pilchowicach

ADRES: 44 – 145 Pilchowice, ul. Damrota 6 (budynek Urzędu Gminy, pokój numer 10 )

KONTAKT: kom. 691 150 294 – Operator Programu
e-mail: radoslaw.pecak@atsys.pl

Czynny wg harmonogramu od 13:30 do 15:30

  • 9.01.2019 r., 23.01.2019 r.
  • 13.02.2019 r., 27.02.2019 r.
  • 13.03.2019 r., 27.03.2019 r.
  • 10.04.2019 r., 24.04.2019 r.
  • 8.05.2019 r., 22.05.2019 r.
  • 5.06.2019 r., 19.06.2019 r.