Metropolitalny Fundusz Solidarności

1188

Metropolitalny Fundusz Solidarności

W ramach dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w roku 2018 dofinansowanie uzyskało 9 przedsięwzięć. Są to następujące inwestycje:

 • Przebudowa dróg gminnych – dwie odnogi ul. Krywałdzkiej w Nieborowicach
  Kwota pomocy finansowej: 248 252,00 zł
 • Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej w Stanicy
  Kwota pomocy finansowej: 186 985,97 zł
 • Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Wilczy
  Kwota pomocy finansowej: 850 000,00 zł
 • Przebudowa dróg gminnych ul. Sportowej i ul. Bażantów w Stanicy – etap I
  Kwota pomocy finansowej: 100 000,00 zł
 • Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha – Zalesie w Nieborowicach – etap III
  Kwota pomocy finansowej: 250 000,00 zł
 • Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Bierawka w Pilchowicach
  Kwota pomocy finansowej: 116 722,00 zł
 • Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejskiej w Leboszowicach – etap II
  Kwota pomocy finansowej: 100 000,00 zł
 • Przebudowa drogi gminnej ul. Leopolda Miki w Żernicy
  Kwota pomocy finansowej: 264 762,58 zł
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice
  Kwota pomocy finansowej: 1 216 279,00 zł