Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

1168

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Priorytet 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” jest realizowany jako program wspierania organy prowadzące szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w latach 2016-2020, w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa dzieci
i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.


Cele szczegółowe programu:

  • Zwiększenie atrakcyjności ofert bibliotek szkolnych i pedagogicznych przez zwiększenie udziału nowości  wydawniczych w zbiorach bibliotek;
  • Wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych;
  • Rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi i bibliotekami pedagogicznymi.

Do edycji w roku szkolnym 2019/2020 przystąpił Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach

Całkowita wartość zadania – 15 000,00 
Kwota dofinansowania – 12 000,00 zł
Wkład własny – 3 000,00 zł

Natomiast w roku szkolnym 2018/2019 z dofinansowania skorzystały następujące szkoły:


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy
Całkowita wartość zadania – 5 000,00 zł
Kwota dofinansowania – 4 000,00 zł
Wkład własny – 1 000,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy
Całkowita wartość zadania – 5 000,00 zł
Kwota dofinansowania – 4 000,00 zł
Wkład własny – 1 000,00 zł

W roku szkolnym 2017/2018 z dofinansowania skorzystała następująca szkoła:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy
Całkowita wartość zadania – 15 000,00 zł
Kwota dofinansowania – 12 000,00 zł
Wkład własny – 3 000,00 zł

Łączna wartość otrzymanego wsparcia finansowego dla szkół to:
40 000,00 zł.  W tej kwocie 80% środków pochodzi z budżetu państwa, a 20 % to środki własne gminy.

Realizacja ww. projektu przyczyniła się m.in do:

  • Doposażenia bibliotek szkolnych w 2233 pozycji
    z nowościami księgarskimi, które znacząco wpłynęły na wzrost czytelnictwa;
  • Realizacji projektów, w których wykorzystano nowe pozycje książkowe;
  • Poszerzenie działalności bibliotek szkolnych.

Dzięki realizacji projektu uczniowie docenili, że książki warto czytać