Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla beneficjentów

797

zainteresowanych pozyskiwaniem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”.

Zakres tematyczny:

    • P. 2.1.1 Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej
    • P. 3.2.3. Zwiększenie ilości miejsc integracji społeczno-kulturalnych lub poprawa stanu wyposażenia obiektów już istniejących 

Ramowy program spotkania:

    • zasady i warunki przyznania dofinansowania,
    • omówienie dokumentacji aplikacyjnej.