Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

1120

Projekt „Przebudowa drogi gminnej ul. Trześniówka w Pilchowicach I etap”

Okres realizacji: 24.05.2016r. – 30.09.2016r.

Wartość projektu: 810 804,01 zł

Kwota dofinansowania: 405 000,00 zł

Wkład własny: 405 804,01 zł

Projekt realizowany w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

Projekt polegał na przebudowie 1 316 mb drogi gminnej.


Projekt „Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej w sołectwach Kuźnia Nieborowska i Nieborowice”

Okres realizacji: 01.01.2015r. – 31.12.2015r.

Wartość projektu: 678 094,13 zł

Kwota dofinansowania: 339 047,00 zł

Efektem projektu była przebudowa 860 mb drogi.


Projekt „Przebudowa drogi gminnej ul. 1 Maja w Stanicy”

Okres realizacji: 01.01.2014r. – 31.01.2014r.

Wartość projektu: 835 302,06 zł

Kwota dofinansowania: 417 651,00 zł

Projekt polega na wykonaniu w sumie 1832 mb drogi.


Projekt „Przebudowa drogi gminnej ul. Strażaków w Pilchowicach”

Okres realizacji: 02.08.2012r. – 10.10.2012r.

Wartość projektu: 253 999,07zł

Kwota dofinansowania: 76 199,00zł

Efektem projektu była przebudowa 430 mb drogi.


Projekt „Przebudowa drogi gminnej ul. L. Miki w Żernicy”

Okres realizacji: 01.09.2011r. – 30.11.2011r.

Wartość projektu: 549 300,00zł

Kwota dofinansowania: 274 700,00zł

Efektem projektu była przebudowa 730,27mb drogi.