Młodzież Zapobiega Pożarom

168

„Młodzież Zapobiega Pożarom” – to Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, który corocznie odbywa się na terenie całego kraju. 14 marca 2024 roku o zwycięstwo powalczyli uczniowie pilchowickich szkół. Łącznie wystartowało 28 osób, wyłonionych podczas eliminacji szkolnych w dwóch kategoriach wiekowych: – I grupa – klasy I – IV – 13 uczniów, – II grupa – klasy V – VIII – 15 uczniów.

Młodzież Zapobiega Pożarom_01
Młodzież Zapobiega Pożarom_01
Młodzież Zapobiega Pożarom_01
Młodzież Zapobiega Pożarom_01
Młodzież Zapobiega Pożarom_01
Młodzież Zapobiega Pożarom_01
Młodzież Zapobiega Pożarom_01
Młodzież Zapobiega Pożarom_01
Młodzież Zapobiega Pożarom_01
Młodzież Zapobiega Pożarom_01

W I kategorii uczniów najlepsze miejsca uzyskali:

  1. Emilia Cylupa – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach,
  2. Karolina Moroz – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy,
  3. Marta Rak – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy.

W II kategorii uczniów najlepsze miejsca zdobyli:

  1. Natalia Aniśko – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach,
  2. Kamil Krzon – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy,
  3. Agata Partyn – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy.

Uczestnicy rozwiązywali test pisemny, którego celem było wyłonienie najlepszych trzech uczniów w poszczególnych kategoriach wiekowych, którzy będą reprezentować naszą gminę w eliminacjach na szczeblu powiatowym.

Wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk wójta Macieja Gogulli pamiątkowe dyplomy, a zdobywcy I, II i III miejsca dodatkowo otrzymali bony ufundowane przez Urząd Gminy Pilchowice, do zrealizowania w jednej z sieci sklepów sportowych.

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwał Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Pan Artur Lebda.