Metropolitalny Fundusz Solidarności 2021

508

Gmina Pilchowice w roku 2021 r. otrzymała z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” dofinansowanie do realizacji zadania  „Przebudowa dróg gminnych ul. Majowa, ul. Szkolna, ul. Piaskowa w Pilchowicach.
Kwota udzielonej pomocy finansowej: 333 333,00 zł

Metropolitalny Fundusz Solidarności 2021
Metropolitalny Fundusz Solidarności 2021