Narodowy program rozwoju czytelnictwa

882

Gmina Pilchowice otrzymała wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa
na realizację Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, który jest realizowany jako program wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz  biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

„Kto czyta książki, żyje podwójnie„
Umberto Eco

W roku szkolnym 2021/2022 dofinansowanie w ramach Kierunku Inwestycji: 3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” otrzymało Publiczne Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach. 

  • Całkowita wartość zadania –  3 750,00 
  • Kwota dofinansowania – 3 000,00 zł
  • Wkład własny – 750,00 zł