Karta Dużej Rodziny

1299

Od 1 lipca 2019 r. zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny dotyczące:

  • składania wniosków o przyznanie karty dużej rodziny lub uzupełnienia danych i/lub członków rodziny,
  • ubiegania się o wydanie duplikatu lub ,,domówienie” drugiego nośnika karty

wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach, ul. Główna 52,  44-144 Nieborowice, tel. 32 332 71 65.