Elektroniczne załatwianie spraw

1041

W trosce o Państwa bezpieczeństwo i usprawnienie pracy oraz ograniczenie do minimum wizyt w Urzędzie Stanu Cywilnego i Referacie Spraw Obywatelskich w pierwszej kolejności prosimy o kontakt telefoniczny: Urząd Stanu Cywilnego i Ref. Spraw Obywatelskich 32 332 71 63 lub 32 235 65 85 lub e-mail usc@pilchowice.pl.

Istnieje również możliwość załatwienia wielu spraw
www.obywatel.gov.pl lub www.biznes.gov.pl z wykorzystaniem
podawczej na platformie ePUAP więcej informacji (https://pilchowice.pl/prezentacja_epuap.pdf). Warunkiem korzystania z możliwości elektronicznego załatwiania spraw w urzędzie jest posiadanie profilu zaufanego albo podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu wraz z czytnikiem.

Profil zaufany można założyć na stronie https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage i potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej w następujących bankach: Alior Bank, Envelo, ING Bank Śląski, Inteligo, mBank, Millennium Bank, Pekao S.A., PKO BP, Santander Bank Polska, T-Mobile Usługi Bankowe, Banki Spółdzielcze i Bank BPS. Jeżeli natomiast nie posiadasz konta w żadnym z powyższych banków możesz założyć tymczasowy profil zaufany ważny przez 3 miesiące i potwierdzić go w rozmowie wideo z urzędnikiem lub za pomocą dowodu osobistego z warstwą elektroniczną i czytnikiem NFC.

Więcej informacji:

Opłaty za wydanie odpisów aktów stanu cywilnego lub wydanie zaświadczeń z ewidencji ludności można dokonywać na konto: 53 8460 0008 2002 0005 8825 0004 Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach w tytule wpisując swoje dane i tytuł opłaty.

Służymy Państwu zawsze pomocą i zachęcamy do korzystania z elektronicznej formy kontaktu z Urzędem Gminy Pilchowice.