Dodatek gazowy

665

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach informuje, iż od 5 lutego 2023r będzie przyjmował wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r.

Komu przysługuje refundacja podatku VAT:

  • gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,
  • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB
  • przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego;
  • zwrot VAT od gazu przysługuje na podstawie opłaconych faktur dokumentujących dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

W przypadku wniosków złożonych do 31 lipca 2023r. obowiązuje dochód za 2021 r.              W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023r. obowiązuje dochód za 2022 r. Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację.

Załączniki do wniosku

Do wniosku o refundację podatku VAT należy dołączyć fakturę, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy oraz dowód zapłaty (nie może to być faktura prognozowana, będą brane pod uwagę tylko faktury rozliczeniowe za dany okres).

Wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie podatku VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku.

Wnioski będą przyjmowane w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Pilchowicach z siedzibą w Nieborowicach przy ul. Głównej 52 w godzinach:

  • w poniedziałek od godz. 7.00 do 15.00
  • we wtorek i środę od godz. 7.00 do 12.00
  • w czwartek od godz. 12.00 do 17.00
  • w piątek od godz. 7.00 do 12.30

Wnioski można przesłać pocztą na adres Ośrodka albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej z kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu 32 3327162, 730179561

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu refundacji podatku VAT na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o refundacje podatku VAT. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku    o refundacje podatku VAT, wójt, burmistrz albo prezydent miasta odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości osobistego odebrania od tego organu informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT.

§ Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

Plik do pobrania: