Diagnoza społeczna – współczesne zagrożenia w środowisku lokalnym

626

Od 27 czerwca do 31 lipca 2023 roku, na terenie gminy Pilchowice realizowane są badania ankietowe związane z opracowywaniem Diagnozy społecznej – współczesne zagrożenia w środowisku lokalnym.

badania społeczne
badania społeczne

Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w naszej gminie.

Badania realizowane są metodą internetową – kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku.
dorośli mieszkańcy gminy:
https://mieszkaniecpilchowic.webankieta.pl/

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie.