10.7 C
Pilchowice
sobota, 13 kwietnia, 2024
Niska emisja

PONE – Pilchowice (zbliżający się termin zakończenia realizacji PONE)

Szanowni mieszkańcy Gminy Pilchowice, W związku z zbliżającym się terminem zakończenia realizacji zadania „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych oraz wydzielonego lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnego realizowana...

Karta PSZOK

Urząd Gminy Pilchowice informuje o wdrożeniu elektronicznej ewidencji odpadów oddawanych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – PSZOK, który zlokalizowany jest w Knurowie przy...

Opieka wytchnieniowa

Gmina Pilchowice przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW...

Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi BEZ ZMIAN

Uprzejmie informujemy, że rozstrzygnęliśmy przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Pilchowice. Usługi te nadal świadczyć będzie firma PreZero Recycling Południe...

Stacyjka Nieborowice – kolejny krok

Powstanie dokumentacja projektowa umożliwiająca zagospodarowanie terenu byłej stacji kolei wąskotorowej w Nieborowicach oraz budowę trasy rowerowej. 26 lutego 2024r. Maciej Gogulla, wójt gminy Pilchowice podpisał...
Nowy ośrodek zdrowia w Pilchowicach

Nowy ośrodek zdrowia w Pilchowicach!

1 lutego 2024 r. swe podwoje otwiera nowy ośrodek zdrowia w Pilchowicach! Chwila, na którą długo czekaliśmy. Nie życzymy sobie, by często gościć w naszym...

DW 921 do przebudowy

Piękny prezent gwiazdkowy od Śląskie. Pozytywna energia i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach dla mieszkańców gminy Pilchowice. Umowa na przebudowę drogi wojewódzkiej 921 w...
Projekt Grantowy – Poprawa jakości powietrza

Projekt Grantowy – Poprawa jakości powietrza

Projekt Grantowy „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększanie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice’’ Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej, poprzez rozwój energetyki prosumenckiej...

Dodatek osłonowy

DODATEK OSŁONOWY Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach z siedzibą w Nieborowicach przy ul. Głównej 52 informuje, że przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku osłonowego. Dodatek osłonowy przysługuje: ...

Historia szkoły w Wilczy

Szkoła parafialna w Wilczy Górnej, później w budynku mieścił się Urząd Gminy w Wilczy, a obecnie znajduje się tu świetlica wiejska, przedszkole i apteka. Dawniej...

PSZOK nieczynny 29 marca

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że 29 marca 2024r. (Wielki Piątek) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który mieści się w Knurowie-Szczygłowicach przy ul. Szybowej 44 będzie...

Zaszczep się

Programy zdrowotne realizowane na terenie gminy Pilchowice "Program edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców na terenie gminy Pilchowice na lata...

Porady prawne

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO, W TYM NIEODPŁATNEJ MEDIACJI NA TERENIE POWIATU GLIWICKIEGO Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem 32 338...
Żernica

Żernica

Kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła, drewniany z 1648-61, zbudowany przez opata Andrzeja Emanuela. Wewnątrz ślady barokowej polichromii, także wyposażenie kościoła barokowe, krzyże z...
Młodzież Zapobiega Pożarom_01

Młodzież Zapobiega Pożarom

„Młodzież Zapobiega Pożarom” - to Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, który corocznie odbywa się na terenie całego kraju. 14 marca 2024 roku o zwycięstwo powalczyli...
Informacje Historyczne i Kulturalne z gminy Pilchowice

INFORMACJE Historyczne i Kulturalne

Kwartalnik poświęcony historii i kulturze w Gminie Pilchowice. Od kwietnia 2017 roku wydawany w nowej formule przez Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach, przy wsparciu...
Pracownicy na medal

Pracownicy na medal

Pracownicy Urzędy Gminy Pilchowice zostali uhonorowani Medalami za Długoletnią Służbę. W gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się wręczenie odznaczeń nadanych przez Prezydenta RP: złoty medal...

Rusza rekrutacja

RUSZA REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PILCHOWICE NA ROK SZKOLNY 2024/2025 Wnioski o przyjęcie dziecka można składać w...
reklama

EcoHarmonogram

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

JAKOŚĆ POWIETRZA

Ostrzeżenia o jakości powietrza

Skip to content