Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach

3246

44-144 Nieborowice
ul. Główna 50
tel. (32) 332-71-72

ppnieborowice@pilchowice.pl
http://ppnieborowice.pilchowice.pl/

Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach

Dyrektor: Renata Sekuła