347.400,00 zł na „Laboratoria Przyszłości”

804
Laboratoria Przyszłości
Laboratoria Przyszłości

Gmina Pilchowice otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 347 400,00 zł w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

Środki te zostały przekazane wszystkim naszym szkołom. Wysokość wsparcia, które trafiło do poszczególnych jednostek, wynikała z zapisów Programu i była uzależniona od ilości uczniów w szkole. I tak:

  • Szkoła Podstawowa w Żernicy otrzymała 133 500,00 zł.
  • Szkoła Podstawowa w Pilchowicach otrzymała 93 900,00 zł.
  • Szkoła Podstawowa w Wilczy otrzymała 60 000,00 zł.
  • Szkoła Podstawowa w Stanicy otrzymała 60 000,00 zł.

Wsparcie finansowe szkoły przeznaczają na zakup nowoczesnego sprzętu (np. drukarki 3D, zestawy edukacyjne z mikrofonem, szafki, lutownice, aparaty fotograficzne, mikrofony itp.), który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także
w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Celem inicjatywy jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Program finansowany jest z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.