XI BIEG im. księdza Konstantego DAMROTA

638

4 czerwca odbędzie się już XI Bieg księdza Konstantego Damrota. Informujemy o zmianie organizacji ruchu i możliwych utrudnieniach.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.