X Bieg im. Księdza Konstantego Damrota

686
Urząd Gminy Pilchowice uprzejmie informuje, że 4 września 2021 r. na terenie parku przy ul.Damrota 5, ulicy Trześniówka, ulicy Spokojnej oraz Drodze Transportu Rolnego (przedłużenie ulic: Trześniówka i Spokojna) odbędzie się impreza rekreacyjno-sportowa pn. X BIEG IM.KS. KONSTANTEGO DAMROTA.
W związku z powyższym nastąpi zmiana obowiązującej organizacji ruchu drogowego na ulicach bezpośrednio przylegających do trasy biegu, mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pojazdów i ruchu pieszego podczas jego trwania. Zwracamy się zatem do wszystkich mieszkańców budynków położonych w sąsiedztwie trasy biegu oraz przy trasie biegu o niepozostawianie zaparkowanych pojazdów w ciągu ww dróg.
BIEG ulicą Trześniówka oraz drogą leśną stanowiącą przedłużenie tej ulicy, a także ul. Spokojnej i Drodze Transportu Rolnego odbędzie się w godzinach od 10:00 do 11:30.

Utrudnienia na drogach w czasie Biegu Damrota
Utrudnienia na drogach w czasie Biegu Damrota
schemat biegu
schemat biegu

Przepraszamy za powstałe w wyżej wymienionych godzinach ewentualne utrudnienia.