Wyposażenie sali przeznaczonej na cele społeczno-kulturalne w Stanicy

619

Wyposażenie sali przeznaczonej na cele społeczno-kulturalne w Stanicy

Zadanie pod nazwą: „Wyposażenie sali przeznaczonej na cele społeczno-kulturalne w Stanicy” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” 2023.

  • Okres realizacji: 27.06.2023 – 09.10.2023 r.
  • Wartość projektu: 125 000,00 zł
  • Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł
  • Wkład własny: 25 000,00 zł

W ramach zadania zostaną zakupione stoły i krzesła oraz zestaw nagłośnieniowy wraz ze sprzętem audio-wideo. Ponadto przewiduje się również oznakowanie pomieszczeń świetlicy tabliczkami brajlowskimi.Województwo Śląskie - logo