Wielkanocna Procesja Konna 2019

2241

W świąteczny Lany Poniedziałek (22 kwietnia) wyruszyła kolejna Wielkanocna Procesja Konna. W tym roku po raz pierwszy trasa przebiegała przez Leboszowice.

W urokliwej Młynówce przewidziano postój oraz wręczenie nagród i poczęstunek.
Wydarzenie zakończyło błogosławieństwo u podnóża drewnianego kościoła p.w. świętego Michała Archanioła w Żernicy.

Organizatorzy tego przedsięwzięcia, to: Parafia Rzymskokatolicka w Żernicy, Gmina Pilchowice, Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach oraz sołtysi i rady sołeckie Żernicy, Nieborowic i Leboszowic.