WFOŚ Katowice wspiera uczniów

1137

„Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego
w roku szkolnym 2018/2019”

WARTOŚĆ  PROJEKTU
14.200,00 zł

ŚRODKI  WFOŚiGW
2.160,00 zł

Wyjazd na zieloną szkołę w terminie od 18.05.2019 r. do 01.06.2019 r.
został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej  w Katowicach