UWAGA BORELIOZA

1643

Pierwsze ze spotkań zaplanowano w Toszku, 13 września między godz. 16.00 a 19.00 w NZOZ „Puls” przy ul. Górnośląskiej 1. Drugie odbędzie się w Szpitalu w Pyskowicach 14 września – początek o godz. 11.00, a zakończenie o godz. 14.00. Trzecie spotkanie będzie miało miejsce w Knurowie 20 września, w Przychodni Nr 5 przy ul. Niepodległości 8, od godz. 16.00 do godz. 19.00.

Warto przyjść na te spotkania, by od specjalistów dowiedzieć się więcej na temat występowania, objawów i przeciwdziałania boreliozie. Dostępne będą na nich broszury, ulotki zawierające podstawowe informacje na temat boreliozy oraz innych chorób przenoszonych przez kleszcze. W ramach programu wykonywane też będą bezpłatne badania diagnostyczne w kierunku boreliozy, do których zakwalifikować można się właśnie podczas tych spotkań. Szczegółowe informacje dotyczące terminu przeprowadzenia badań (których liczba jest ograniczona) będą przekazywane podczas rejestracji. Organizatorzy zapraszają na spotkania mieszkańców powiatu gliwickiego powyżej 18 roku życia.

Realizatorem programu – wyłonionym w drodze konkursu – jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie.  Program przeprowadzony zostanie we wrześniu i październiku br., a jego koszt to 40 tys. zł. Środki pochodzą z budżetu Powiatu Gliwickiego.

Głównym celem programu jest wykrycie boreliozy  poprzez wykonanie badań laboratoryjnych testem ELISA klasy IgG i IgM oraz podniesienie świadomości mieszkańców na temat zapobiegania tej chorobie. Kwalifikacja uczestników do badania odbędzie się  za pośrednictwem ankiety oceny ryzyka wystąpienia choroby odkleszczowej – boreliozy z wyrażeniem zgody pacjenta na udział w programie i przeprowadzenie badania diagnostycznego. Z bezpłatnego badania będą mogły skorzystać osoby pełnoletnie zakwalifikowane do takiego badania, bez względu  na płeć i stan zdrowia.

Program po raz pierwszy prowadzony był w ub. roku. W jego ramach przebadano wówczas 275 osób, w tym 89 mężczyzn i 186 kobiet. Przy zastosowaniu testów ELISA (Borelioza IgG oraz IgM), a także po przeprowadzeniu analizy wyników okazało się, że u 90 z nich była potrzeba przeprowadzenia II etapu badań przy zastosowaniu testów Western Blot (IgG; IgM). Zainteresowanie programem było bardzo duże, o czym świadczyła m.in. zgłaszalność chętnych do przeprowadzanych badań. W ramach programu przebadano w ub. r. o 95 osób więcej, niż wstępnie zakładano. Dlatego też w tym roku Powiat Gliwicki przeznaczył na realizację programu więcej pieniędzy – w ub. r. było to 30 tys. zł.

Borelioza to groźna i coraz częściej występująca choroba – również na naszym terenie. Tymczasem dostępność do badań diagnostycznych w kierunku boreliozy, wykonywanych w ramach NFZ, wywiąże się z długim oczekiwaniem. Dodatkowym utrudnieniem dla mieszkańców powiatu gliwickiego jest brak na naszym terenie specjalistycznej poradni chorób zakaźnych. Borelioza jest chorobą, przeciwko której nie można się zaszczepić. Uczestniczące w programie osoby, które będą miały pozytywne wyniki obydwu przeprowadzonych badań, zostaną poinformowane o możliwości uzyskania dalszej pomocy medycznej i skierowane do podmiotu działającego w ramach NFZ.