Utrudnienia w odbiorze śmieci

918

W związku z inwestycją polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej w sołectwie Pilchowice utrudniony będzie odbiór odpadów z nieruchomości położonych przy ul. Barbórki w Pilchowicach.

Prosimy zatem właścicieli / użytkowników przedmiotowych nieruchomości o wystawianie odpadów

  • na ul. Leboszowskiej  – przy skrzyżowaniu ul. Leboszowskiej z ul. Barbórki,
  • na ul. Gwarków – przy skrzyżowaniu ul. Gwarków  z ul. Barbórki.

ZA  CHWILOWE  UTRUDNIENIA  PRZEPRASZAMY.