Utrudnienia na drogach

1015

20 kwietnia 2020 ruszają prace związane z budową sieci kanalizacji w Pilchowicach łączącej istniejącą kanalizację w ul. Dworcowej z modernizowaną oczyszczalnią ścieków na ul Barbórki.

Będzie się to wiązało z utrudnieniami w ruchu drogowym. W pierwszym etapie prace obejmą odcinek ul. Barbórki od skrzyżowania z ul. Gwarków, zgodnie z załączonym szkicem.

Przebudowa sieci kanalizacyjnej

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia i komplikacje.

O kolejnych zmianach będziemy donosić na bieżąco.