Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

765

Wójt Gminy Pilchowice uprzejmie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Gmina Pilchowice wyraża zainteresowanie przedmiotowym programem. Do złożenia wniosku o dotację wymagane jest przeprowadzenie inwentaryzacji ilości odpadów objętych programem.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, bez kosztu dostarczenia odpadów do wskazanych punktów.

W związku z powyższym w terminie do dnia 02 grudnia 2019 r. (poniedziałek) włącznie wszystkie osoby prowadzące gospodarstwa rolne na terenie Gminy Pilchowice mogą zgłaszać chęć udziału w programie w formie ankiety informacyjnej. Ankietę należy złożyć w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy Pilchowice (pokój nr 4) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice (decyduje data stempla pocztowego).

Informacje złożone po terminie wskazanym powyżej nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku.

Ankietę można pobrać w tut. Urzędzie Gminy Pilchowice pok. nr 11 (I piętro) lub ze strony internetowej:

W przypadku realizacji zadania, odpady będą odbierane tylko od rolników, którzy złożyli ankietę, w ilościach przez nich zadeklarowanych, dlatego prosimy o rzetelne jej wypełnienie.

Złożenie ankiety nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do programu. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania przez Gminę dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułPORADY POLICJANTÓW
Następny artykułKibicujemy Górnikowi