Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

322

Wójt Gminy Pilchowice uznając celowość realizacji zadania publicznego określonego w uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w tut. Urzędzie w dniu 06.09.2022 r. (Nr  RPW/12188/2022) złożonej przez LKS „Wilki” Wilcza, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu www.pilchowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pilchowice poniższą ofertę:

  • Data umieszczenia: 09.09.2022 r.
  • Nazwa oferenta: LKS „Wilki” Wilcza
  • Rodzaj zadania publicznego: wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej
  • Tytuł zadania publicznego: Organizacja Gminnego Turnieju Oldbojów w piłce nożnej 2022
  • Termin realizacji zadania: 20.09.2022 r. – 20.10.2022 r.
  • Wysokość dofinansowania: 9 100 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać (decyduje data wpływu do urzędu) w Urzędzie Gminy Pilchowice lub na adres e-mail: ug@pilchowice.pl w terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty, tj. do dnia 16.09.2022 r.

LKS WILKI – oldboje 2022.pdf [ ] 1118 Kb 09.09.2022 13:19
Informacja – celowość oferty – LKS WILKI – turniej oldbojów.pdf [ ] 247 Kb 09.09.2022 13:19

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułTerminy zebrań wiejskich
Następny artykułNasza Gmina – 4/2022