Trzydzieste urodziny samorządu terytorialnego!

975

Dokładnie 30 lat temu, 27 maja 1990 roku odbyły się w naszym kraju pierwsze wybory samorządowe, które zapoczątkowały proces odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce. Wybierano składy 2383 rad gmin i miast, które zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami, dokonywały następnie wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów.

W ciągu minionych 30 lat nasze miasta i gminy zmieniły się nie do poznania. Ogromna w tym zasługa niezliczonej rzeszy samorządowców różnych szczebli, od wójtów, radnych, sołtysów, pracowników gminnych jednostek organizacyjnych, po przedstawicieli organizacji pozarządowych, społeczników i wielu, wielu innych ludzi dobrej woli.

Dziś wszystkim Państwu, którzy przez te lata oddawali cząstkę siebie po to, by naszą małą ojczyznę czynić coraz lepszą, składam najserdeczniejsze podziękowania i wyrazy uznania.
Pielęgnujmy nadal jak tylko się da tą piękną i wciąż aktualną ideę samorządności. Wszak silny, dobrze zorganizowany i niezależny samorząd, to silna, dobrze zorganizowana i niezależna Polska.