Starostwo zaprasza na spotkanie

694

Dotyczące płatności bezpośrednich na rok 2020 oraz omówienia innych bieżących zagadnień z zakresu rolnictwa.

zaproszenie na spotkanie