Starostwo zaprasza na spotkanie

297
Starostwo Powiatowe w Gliwicach
Starostwo Powiatowe w Gliwicach / foto: Krzysztof Krzemiński

Dotyczące płatności bezpośrednich na rok 2020 oraz omówienia innych bieżących zagadnień z zakresu rolnictwa.

zaproszenie na spotkanie