Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

852

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) przeznaczono na realizację następujących zadań:   

  • „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Szkolna, ul. Górnicza, ul. Skarbnika, ul. Barbórki, ul. Gwarków w Pilchowicach”

Wartość dofinansowania z RFIL: 1 825 538,96 zł
Planowana wartość inwestycji: 2 049 109,97 zł

  • „Przebudowa drogi gminnej ul. Wysokiej w Wilczy”

Wartość dofinansowania z RFIL: 274 315,00 zł
Planowana wartość inwestycji: 1 114 605,62 zł

  • „Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS Wilki Wilcza”

Wartość dofinansowania z RFIL: 217 741,54 zł
Planowana wartość inwestycji: 2 823 817,33 zł