Resortowy Program Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi do lat 3 – MALUCH

2522

Projekt „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Dziecięcego nr 1 w Wilczy oraz Klubu Dziecięcego nr 2 w Żernicy”

Okres realizacji: 01.01.2015r. – 31.12.2015r.

Wartość projektu: 388 000,00 zł

Kwota dofinansowana: 250 371,00 zł

Projekt w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, który polega na zapewnieniu funkcjonowania placówki tzn. przeznaczenie środków na bieżącą jej działalność – wynagrodzenia personelu, zakup pomocy dydaktycznych, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, opłata za olej opałowy, opłata za media.


Projekt „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Dziecięcego nr 1 w Wilczy”

Okres realizacji: 01.01.2014r. – 31.12.2014r.

Koszt całkowity: 168 890,00 zł

Kwota dofinansowana: 114 904,00 zł

Projekt w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, który polega na zapewnieniu funkcjonowania placówki tzn. przeznaczenie środków na bieżącą jej działalność – wynagrodzenia personelu, zakup pomocy dydaktycznych, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, opłata za olej opałowy, opłata za media.


Projekt „Budowa oraz wyposażenie Klubu Dziecięcego nr 2 w Żernicy”

Okres realizacji: 01.05.2013r. – 31.12. 2014r.

Koszt całkowity: 1 786 436,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 390 289,00 zł

Projekt w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, który polegał na budowie klubu dziecięcego wraz z jego wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu oraz budową placu zabaw.


Projekt „Adaptacja i wyposażenie lokalu na utworzenie Klubu Dziecięcego nr 1 w Wilczy”

Okres realizacji: 01.05.2013r. – 31.12.2013r.

Wartość projektu: 565 931,00 zł

Kwota dofinansowana: 192 000,00 zł

Realizacja projektu w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”. Adaptacja lokalu na utworzenie klubu dziecięcego polegała na: robotach przygotowawczych oraz robotach budowlanych, pracach wykończeniowych, instalacji c.o., instalacji wentylacji, instalacji wod-kan, instalacji elektrycznej oraz wyposażeniu pomieszczeń. Adaptacja lokalu wymagała dostosowania obiektu do osób niepełnosprawnych.