Podziękowania dla mieszkańców Gminy Pilchowice

976

„Dziękujemy za każdą złotówkę, za każdy przekazany dar. Otrzymane wsparcie odbieramy również jako świadectwo solidarności społecznej oraz zapewnienie, iż w walce z koronawirusem nie jesteśmy sami i mamy Przyjaciół na których zawsze możemy liczyć”

Taki list od starosty powiatu raciborskiego Grzegorza Swobody otrzymał wójt Maciej Gogulla. Jest to wyraz podziękowania za zebrane wśród mieszkańców pieniądze i przekazane na rzecz raciborskiego szpitala.
Przypomnijmy, że akcja zainicjowana przez Tomasza Bogackiego spotkała się z dużym odzewem mieszkańców. Do akcji włączyła się również gmina. Na rzecz raciborskiej placówki przekazano z budżetu kwotę 20 tysięcy złotych.

***
Warto odnotować, że także Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach może liczyć na wsparcie samorządu. Na początku roku władze gminy zdecydowały o przyznaniu dotacji w wysokości 75.000 zł na prace remontowe i konserwatorskie w szpitalu. W ramach prac nastąpi renowacja posadzki, wymienione zostaną 3 drzwi oraz przeprowadzone zostaną roboty malarskie. Prace potrwają do końca października 2020 r.