Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom, Sołtys i Rada Sołecka Pilchowic oraz Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna i uczniowie szkoły w Pilchowicach pod przewodnictwem Pani Marioli Serafin, Pilchowickie przedszkolaki, uczniowie szkoły językowej English House, a także zaproszeni wystawcy i goście specjalni przygotowali moc niespodzianek. Ta piękna współpraca różnych środowisk wprowadziła cudowną atmosferę, która pozostanie z nami na długo.