Ograniczenia w funkcjonowaniu firmy KOMART

1709

W związku z komunikatem Komart Sp. z o. o. dotyczącym  ograniczenia świadczonych usług wynikającym ze stanu zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem informujemy, że czasowe zaniechanie odbioru odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki  od  17 marca br. do 29 marca br. nie dotyczy Gminy Pilchowice.
Odbiór odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki na terenie Gminy Pilchowice odbył się z początkiem marca br.

Zgodnie z komunikatem, spółka od 17 marca br. do dnia 29 marca br. ogranicza świadczenie usług:
– czasowe zamknięcie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
– czasowe zamknięcie Punktów Obsługi Klienta.