Ogłoszenie o likwidacji Śląskiego Klub Lotów Dalekodystansowych

417

Śląski Klub Lotów Dalekodystansowych „LONG DISTANCE”, ogłasza likwidację klubu, którego prezesem był Czesław Walkarz.
Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do likwidatora – tel. 503-471-924.
Postępowanie od 15.03.2022 do 05.04.2022 r.