Od 1 lipca br. zmieniają się zasady naboru wniosku o przyznanie świadczenia 300+

1092

dobry startPocząwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022 świadczenie 300+ w ramach programu „Dobry Start” nie będzie już realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach lecz świadczenie to będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych – zapewniając w pełni zautomatyzowany proces obsługi tego programu.

Według nowych zasad, wnioski o świadczenie z programu „Dobry Start” będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 roku tylko drogą elektroniczną z Portalu Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Empatia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępniają taką możliwość.

ZUS wypłaci świadczenie wyłącznie na konto bankowe wskazane w przekazanym wniosku. 

W ramach programu rodzice, bez względu na dochody, mogą otrzymać 300 złotych jednorazowego wsparcia na zakup podręczników, zeszytów lub sprzętów potrzebnych dla każdego dziecka podejmującego naukę w szkołach podstawowych, technikach, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20 roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami.

W związku ze zmianą sposobu składania wniosków – tylko elektronicznie, ZUS wprowadzi dodatkowe udogodnienia ułatwiające złożenie wniosków tym osobom, które będą mieć problem z elektronicznym przekazaniem wniosku o świadczenie 300 +.

Na podstawie podpisanych porozumień między ZUS, Pocztą Polską oraz KRUS, pracownicy ZUS będą pełnili dyżury w wybranych w/w placówkach, podczas których będą zakładać zainteresowanym profile na PUE ZUS i będą pomagać w złożeniu wniosku o świadczenie  z programu „Dobry Start” za pośrednictwem PUE ZUS.

Taką samą pomoc będzie można uzyskać także w placówkach ZUS oraz innych wybranych miejscach, z którymi ZUS będzie współpracował w tym zakresie na terenie całego kraju.