Obniżone ciśnienie wody

176

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  sp. z o.o. w Knurowie 

zawiadamia za informacją
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
w  Katowicach, 

że w okresie od 27.01.2020 r. do 28.02.2020 r.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach
będzie prowadziło prace naprawcze na wodociągu sieci
magistralnej DN 800 w Czerwionce Leszczynach
przy ul. Armii Krajowej

w związku z powyższym
może wystąpić obniżone ciśnienie wody

w nw. rejonach: osiedle Szczygłowice, Krywałd, ul. Rybnicka  plus boczne, Niepodległości, Wilsona plus boczne (odcinek od ul. Niepodległości
do ul. Rakoniewskiego), Szpitalna, Dworcowa, Ks. Koziełka plus boczne, Farskie Pola, gm. Gierałtowice, Kuźnia Nieborowska.