Obniżone ciśnienie wody w Kuźni Nieborowskiej

411

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie zawiadamia, że
12.07.2022 r. / 13.07.2022 r. w godzinach od 0.00 do 7.00 wystąpi obniżone ciśnienie wody w Kuźni Nieborowskiej.

Powód obniżenia ciśnienia:
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach będzie przeprowadzało prace naprawcze na sieci magistralnej zasilającej rejon Knurowa.