Nowe sprzęty w szkole w Wilczy

743
Ponad 92.000 PLN na doposażenie i poprawę standardu funkcjonowania stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy.
 
Gmina Pilchowice oraz oraz Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Wilczy pozyskały środki z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
 
Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu (74 256,68 zł) i 20% wkładowi własnemu Gminy (18 564,17 zł), stołówka szkolna zostanie wyposażona m.in. w sztućce, talerze, kubki, garnki, pojemniki, przybory kuchenne, roboty, chłodnie, a także zostanie wymieniona instalacja elektryczna oraz odmalowane zostaną pomieszczenia kuchni i jadalni.