Nasz człowiek w Zarządzie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

1492
Maciej Gogulla
Maciej Gogulla nowym członkiem Zarządu ŚZGiP

Maciej Gogulla, wójt Pilchowic został wybrany członkiem Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Podczas XLV sesji Zgromadzenia Ogólnego wybrano także nowego przewodniczącego Zarządu, którym został Piotr Kuczera, prezydent Rybnika. Wszystkie funkcje sprawowane są społecznie.

Śląski Związek Gmin i Powiatów – stowarzyszenie, którego priorytetowym zadaniem jest działalność na rzecz rozwoju województwa Śląskiego, a przede wszystkim społeczności lokalnych i samorządów terytorialnych. W skład Śląskiego Związku Gmin i Powiatów wchodzi na chwilę obecną 11 powiatów i 114 gmin (w tym wszystkie 19 miast na prawach powiatu), które łącznie zamieszkuje ok. 4 mln osób. Pod względem skali działalności, jak i liczby ludności zamieszkującej obszar jego działalności, ŚZGiP jest największą regionalną organizacją samorządową w Polsce.