Metropolitalny Fundusz Solidarności 2019

879
Metropolitalny Fundusz Solidarności 2019

W ramach dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w roku 2019 dofinansowanie uzyskały następujące inwestycje:

  • Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Pilchowicach
    Kwota udzielonej pomocy finansowej: 208 317,00 zł
  • Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Żernicy
    Kwota udzielonej pomocy finansowej: 573 159,00 zł