Konsultacje aktów prawa miejscowego

989

Konsultacje z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji. 


Konsultacje społeczne – 2020 r.


Konsultacje społeczne Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 r.

KONSULTACJE SPOŁECZNE

 1. Konsultacje społeczne projektów uchwał
  czas trwania konsultacji: 20.01.2016 r. – 26.01.2016 r.
  Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj
 2. Konsultacje społeczne projektów uchwał
  czas trwania konsultacji: 8.03.2016 r. – 15.03.2016 r.
  Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj
 3. Konsultacje społeczne projektów uchwał
  czas trwania konsultacji: 15.04.2016 r. – 20.04.2016 r.
  Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj
 4. Konsultacje społeczne projektów uchwał
  czas trwania konsultacji: 13.05.2016 r. – 18.05.2016 r.
  Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj
 5. Konsultacje społeczne projektów uchwał
  czas trwania konsultacji: 7.06.2016 r. – 14.06.2016 r.
  Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj
 6. Konsultacje społeczne projektów uchwał
  czas trwania konsultacji: 10.06.2016 r. – 15.06.2016 r.
  Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj
 7. Konsultacje społeczne projektów uchwał
  czas trwania konsultacji: 4.08.2016 r. – 11.08.2016 r.
  Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj
 8. Konsultacje społeczne projektów uchwał
  czas trwania konsultacji: 9.08.2016 r. – 11.08.2016 r.
  Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj
 9. Konsultacje społeczne projektów uchwał
  czas trwania konsultacji: 13.09.2016 r. – 20.09.2016 r.
  Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj
 10. Konsultacje społeczne projektów uchwał
  czas trwania konsultacji: 21.10.2016 r. – 26.10.2016 r.
  Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj
 11. Konsultacje społeczne projektu uchwały
  czas trwania konsultacji: 21.10.2016 r. – 26.10.2016 r.
  Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj
 12. Konsultacje społeczne projektu uchwały
  czas trwania konsultacji: 18.11.2016 r. – 23.11.2016 r.
  Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj
 13. Konsultacje społeczne projektu uchwały
  czas trwania konsultacji: 13.12.2016 r. – 16.12.2016 r.
  Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj
 14. Konsultacje społeczne projektu uchwały
  czas trwania konsultacji: 29.12.2016 r. – 11.01.2017 r.
  Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj
 15. Konsultacje społeczne projektu uchwały
  czas trwania konsultacji: 13.04.2017 r. – 19.04.2017 r.
  Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj
 16. Konsultacje społeczne projektu uchwały
  czas trwania konsultacji: 13.04.2017 r. – 19.04.2017 r.
  Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj
 17. Konsultacje społeczne projektu uchwały
  czas trwania konsultacji: 13.06.2017 r. – 20.06.2017 r.
  Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj
 18. Konsultacje społeczne projektu uchwały
  czas trwania konsultacji: 15.09.2017 r. – 20.09.2017 r.
  Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj
 19. Konsultacje społeczne projektu uchwały
  czas trwania konsultacji: 20.10.2017 r. – 25.10.2017 r.
  Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj
 20. Konsultacje społeczne projektu uchwały
  czas trwania konsultacji: 15.11.2017 r. – 22.11.2017 r.
  Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj
 21. Konsultacje społeczne projektu uchwały
  czas trwania konsultacji: 06.02.2018 r. – 13.02.2018 r.
  Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj
 22. Konsultacje społeczne projektu uchwały
  czas trwania konsultacji: 16.03.2018 r. – 21.03.2018 r.
  Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj
 23. Konsultacje społeczne projektu uchwały
  czas trwania konsultacji: 13.04.2018 r. – 18.04.2018 r.
  Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj
 24. Konsultacje społeczne projektu uchwały
  czas trwania konsultacji: 17.08.2018 r. – 22.08.2018 r.
  Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj
 25. Konsultacje społeczne projektu uchwały
  czas trwania konsultacji: 21.08.2018 r. – 23.08.2018 r.
  Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj
 26. Konsultacje społeczne projektu uchwały
  czas trwania konsultacji: 21.11.2018 r. – 27.11.2018 r.
  Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj