Gminny Ośrodek Kultury informuje

841
Zgodnie z rozporządzeniem premiera i Ministerstwa Zdrowia placówki Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach ograniczają swoją podstawową działalność kulturalną od 7.11. do 29.11.2020 roku z powodu drugiej fali pandemii COVID-19.
Dopuszcza się – przy ścisłym dostosowaniu do zasad reżimu sanitarnego, prowadzenie prób i przygotowań do organizacji wydarzeń online bez udziału publiczności.
Dbajmy wzajemnie o swoje zdrowie i bezpieczeństwo!