Dodatek osłonowy 

921
dodatek osłonowy
dodatek osłonowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach z siedzibą w Nieborowicach przy ul. Głównej 52 realizuje przyjmowanie wniosków związanych z tzw. dodatkiem osłonowym.

4 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa o dodatku osłonowym.

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Wysokość dodatku osłonowego zależy od liczby członków gospodarstwa domowego oraz źródła ogrzewania mieszkania.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym oraz Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wysokość dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma rocznie 400/500 zł (w zależności od źródła ogrzewania) przy założeniu, że dochód nie przekroczy 2100 złotych.
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma rocznie 600/750 zł (w zależności od źródła ogrzewania) i przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma rocznie 850 zł/1062,50 zł (zależnie od źródła ogrzewania) przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
  • Gospodarstwo 6-osobowe i większe otrzyma rocznie 1150 zł/ 1437,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Wyższy dodatek osłonowy może otrzymać gospodarstwo, jeśli jego głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. Jednak w tym przypadku, aby otrzymać wyższy dodatek, konieczny jest wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. W przypadku gdy ustalona wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł dodatek nie przysługuje.

Kiedy  należy złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek  do 31 października 2022 roku.

Kiedy będzie wypłata dodatku osłonowego?

Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia 2022 r., nadal będą mogli ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100 proc. dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?
Wnioski można składać:

  • elektronicznie – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego
  • tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. 
  • w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach z siedzibą w Nieborowicach – od  stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. w godzinach otwarcia Ośrodka.

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku 

Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 730179561

Wnioski złożone po 31 października 2022 pozostaną bez rozpatrzenia.

Papierowe druki wniosków dostępne będą po 20 stycznia 2022 r.

Pliki do pobrania

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułWypełnij ankietę
Następny artykułPorady prawne