CO TO JEST E-DOWÓD?

2394

E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza twoją tożsamość i  obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw.

ulotka dotycząca e-dowodów