CO TO JEST E-DOWÓD?

3581

Od 27 lipca 2021 r. zarówno dla osoby dorosłej jak i dziecka/podopiecznego nie ma już możliwości złożenia wniosku o dowód osobisty przez internet.

Termin uruchomienia usługi składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez internet dla dziecka do 12 roku życia zostanie przekazany w kolejnym komunikacie.


E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza twoją tożsamość i  obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw.

ulotka dotycząca e-dowodów