Sprawy inwestycji i zamówień publicznych

1089

kierownik – Arkadiusz Gawłowski
pokój numer 12
tel. 32 235 64 24

Pracownicy:

 • Ewelina Sankiewicz,
 • Ewa Waniek,
 • Małgorzata Szczepańska,
 • Bartłomiej Bobek,
 • Karolina Turak

Zakres działania

I.    W zakresie inwestycji

 1. Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem, realizacją, nadzorem inwestorskim i rozliczeniem finansowym remontów, inwestycji gminnych realizowanych ze środków własnych i funduszy pomocowych,
 2. Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie właściwego stanu technicznego budynków, będących w zasobie gminy, przeprowadzenie przeglądów technicznych, prowadzenie książki obiektu budowlanego,
 3. Opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji inwestycji,
 4. Budowa i modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą /rowy, chodniki, parkingi/
 5. Prowadzenie spraw związanych z adaptacją, remontem, przebudową, naprawą
  oraz konserwacją budynków stanowiących własność Gminy,
 6. Przygotowanie i nadzorowanie prac remontowo – budowlanych prowadzonych
  przez Gminę i jednostki organizacyjne,
 7. Przygotowanie zakresów i wytycznych do zlecania dokumentacji budowlanej do zadań
  inwestycyjnych.

II.    W zakresie zamówień publicznych

 1. Prowadzenie i koordynacja spraw z zakresu zamówień publicznych,
 2. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 3. Wykonywanie obowiązków wobec Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie realizacji
  zadań – zastosowanie do obowiązujących przepisów.

III.    W zakresie utrzymania dróg

 1. Prowadzenie ewidencji dróg gminnych,
 2. Zarządzanie siecią publicznych dróg gminnych,
 3. Opracowywanie planu zimowego utrzymania dróg
 4. Określanie zasad korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych
  na cele niekomunikacyjne,
 5. Nadzorowanie stanu oznakowania ulic.

IV.    W zakresie gospodarowania mieniem gminy

 1. Gospodarowanie mieniem gminnym stanowiącym wyposażenie ulic, placów zabaw, parków i innych miejsc publicznych,
 2. Prowadzenie spraw z zakresu turystyki rowerowej,
 3. Nadzór nad realizacją przedsięwzięć z zakresu utrzymania gruntów stanowiących własność gminy – a nie wydzierżawionych, parków, chodników, przystanków komunikacji publicznej, zatok autobusowych i placów zabaw z wyjątkiem placów zabaw oddanych w zarząd placówkom oświatowym.
PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułDorota Kuc wyróżniona
Następny artykułSprawy podatków i opłat