Niezbędne dokumenty do zawarcia umowy

1051

Projekt Grantowy – Poprawa jakości powietrza

W związku z ogłoszonym wynikiem oceny merytorycznej w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice” przypominamy, że w terminie do 30 dni od momentu otrzymania informacji o pozytywnym wyniku oceny należy złożyć dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o powierzenie grantu tj:

  • formularze zapytania ofertowego skierowanego do potencjalnych Wykonawców wraz z potwierdzeniem jego przekazania,
  • oferty potencjalnych Wykonawców (min. 3)
  • OZC (uproszczony audyt) – jeśli dotyczy,
  • opinia kominiarska – jeśli dotyczy

Z uwagi na krótki termin realizacji projektu (nieprzekraczalny termin zakończenia inwestycji 16.08.2023 r.) prosimy o niezwłoczne składnie stosownych formularzy.

Formularze zapytania ofertowego oraz formularz oferty muszą być sporządzone na gotowych formularzach stanowiących załącznika do Regulaminu Projektu.