Pytania – odpowiedzi

1130
  1. Czy konieczne jest montowanie optymalizatora do każdego modułu fotowoltaicznego?

Zgodnie z założeniami Projektu, każda instalacja musi być zoptymalizowana. Funkcja optymalizacji produkcji energii elektrycznej może być realizowana za pomocą równoważnych rozwiązań:

  • zastosowanie optymalizatora do każdego modułu instalacji,
  • zastosowanie inwertera z wejściem DC z MPPT trakerem mininum 2 punktowym.

Jednocześnie obligatoryjne jest zastosowanie optymalizatora do pojedynczego modułu, jeżeli wpływ zacienienia jest większy niż 10% nominalnej produkcji energii dla całej instalacji.

2. Kto powinien być Nabywcą (wskazanym na fakturze) usługi polegającej na montażu instalacji?

Faktury za zrealizowanie inwestycji powinny być wystawione na Grantobiorcę lub Grantobiorcę i współmałżonka. Dokumenty finansowe, na których nie będą widniały dane Grantobiorcy będą odrzucone na etapie rozpatrzenia wniosku o płatność.

3. Czy można wpłacić zaliczkę Wykonawcy (firmie monterskiej)?

Wszelkie koszty powinny być poniesione po zawarciu umowy o przyznanie grantu (pomiędzy Grantobiorcą i Gminą Pilchowice). Koszty poniesione przed zawarciem umowy o przyznanie grantu zostaną uznane jako koszty niekwalifikowane tzn. nie będą podlegały refundacji.

4. Czy w przypadku, gdy instalacja elektryczna w danym gospodarstwie domowym jest uziemiona, trzeba wykonać niezależne uziemienie instalacji fotowoltaicznej?

Można wykorzystać istniejące uziemienie pod warunkiem wykonania pomiaru sprawdzającego istniejące uziemienie i spisania protokołu z pomiaru. Doprowadzenie uziemienia oraz zabezpieczenia instalacji mają być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną. Nie wolno uziemiać konstrukcji na dachu prowadząc przewód uziemiający wewnątrz budynku i / lub równolegle do przewodów DC w tej samej osłonie.

5. Czy w przypadku, gdy w danym gospodarstwie domowym istnieje już instalacja fotowoltaiczna, która posiada własne uziemienie, trzeba wykonywać niezależne uziemienie wykonywanej w ramach Projektu, czy też można podpiąć ją do istniejącego uziemienia?

Jak w pyt. 4.

6. Czy montując instalację fotowoltaiczną w ramach Projektu, należy wykonać instalację odgromową?

Za instalację odgromową odpowiada właściciel. O potrzebie jej wybudowania decyduje projektant instalacji fotowoltaicznej kierując się przepisami i normami w tym zakresie.

7. Czy w przypadku montażu pompy c.o. i cwu parownik musi być pokryty warstwą hydrofobową?

parownik powinien być pokryty warstwą zabezpieczającą przed korozją, która utrudnia przyleganie wody i zanieczyszczeń oraz umożliwia łatwy odpływ.

8. Czy automatyka zaniku faz może być urządzeniem zewnętrznym, niezintegrowanym z pompą ciepła?

Tak, o ile takie zabezpieczenie jest wymagane w warunkach gwarancji producenta pompy ciepła i pompa ciepła posiada zasilanie 3-fazowe.