Ważna informacja dla wstępnie zakwalifikowanych

2628

Ważna informacja dla Mieszkańców, których deklaracja została wstępnie zakwalifikowana do projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice”.

Kolejnym etapem w projekcie jest przeprowadzenie weryfikacji technicznych nieruchomości, w których będą zamontowane zadeklarowane instalacje OZE.

W celu dokonania ww. oględzin Operator projektu występujący z ramienia Gminy Pilchowice tj. firma Doradztwo i Usługi Sp. z o.o. z Krakowa będzie się kontaktował bezpośrednio z Państwem telefonicznie.

Po pozytywnej weryfikacji technicznej, o której mowa powyżej należy dopełnić formalności niezbędnych do zawarcia umowy o przyznanie grantu z Gminą Pilchowice tj. należy:

  1. dokonać rozeznania rynku oraz uzyskać min. 3 oferty na montaż instalacji OZE. W tym celu należy przekazać zapytanie ofertowe do potencjalnych wykonawców. Formularze zapytania wraz z minimalnymi parametrami technicznymi instalacji oraz formularz oferty można uzyskać w tut. Urzędzie lub pobrać ze strony internetowej (link poniżej),
  2. w przypadku montażu pompy ciepła co i cwu oraz kotła na biomasę uzyskać uproszczony audyt energetyczny, sporządzony przez akredytowanego audytora wskazanego na liście ekspertów, na stronie internetowej www.peee.gov.pl/pl/expert/list
  3. przekazać formularz  informacji dotyczących inwestycji, niezbędnych do zawarcia umowy o powierzenie grantu wraz z załącznikami. Formularz dokumentu można uzyskać w tut. Urzędzie lub pobrać ze strony internetowej (link poniżej).

Ważne telefony do Operatora Projektu :

  • infolinia oraz BOK:  kom. 502 536 075, tel. stacjonarny 12 444 60 03
  • infolinia ds technicznych 798 185 114