UWAGA ASF

1039

W związku z występowaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) istnieje konieczność podejmowania działań zapobiegawczych, w tym monitorowania zagrożenia. Jednym z takich działań jest lokalizowanie oraz szybka izolacja i utylizacja padłych dzików.

W  tym  celu  wykonywane są w naszym  województwie  planowe,  zorganizowane przeszukania obszarów i zbierania zwłok dzików lub ich szczątków. Działania te koordynuje Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Aby zapewnić sprawny przepływ informacji dotyczących odnalezionych padłych dzików i ich szczątków przez osoby postronne, ustalono:

– zgłoszenia o znalezieniu padłych dzików przyjmowane są całodobowo przez Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego (PCZK), działające na podstawie art. 18 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r., (zgłoszenia można kierować również za pośrednictwem numeru 112), nr tel. PCZK w Gliwicach 32 332 66 39.