Trening systemu alarmowania

611
Szanowni Państwo
6 października 2020 w związku  z przeprowadzeniem treningu systemu alarmowania i ostrzegania na terenie Gminy Pilchowice  wystąpić może konieczność uruchomienia syren alarmowych (ogłoszenie i odwołanie alarmu).
W ramach treningu emitowany będzie dźwięk modulowany trwający trzy minuty oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty– oznaczający odwołanie alarmu.