Ważne dla mieszkańców ul. Wysokiej w Wilczy

654
Szanowni Mieszkańcy,
informujemy, że mimo trwającej inwestycji polegającej na przebudowie drogi ul. Wysokiej 
w Wilczy, odbiór odpadów z nieruchomości położonych przy ul. Wysokiej w Wilczy będzie się odbywał spod posesji wg obowiązującego harmonogramu.